a fényáldozat

Nixa szertartásai közül az egyik igen jelentős, a legősibb a fényáldozat... ennek köszönhető Nixának a Sötétséggel való szövetsége- mely egy másik világból származik, valamint a fény- és hóistennő Semifarnak a folyamatos megújulása, mely során ismét új erőre kap, és visszahozza a reményt.

Minden több ezer éve kezdődött, eme világ hajnalán. Nixa még igencsak kezdetleges kis városkaként éktelenkedett a háborgó hullámokkal teli ég alatt, és mindössze egy öreg király és huszonnégy hűséges katonája éltek ott. Akkor indultak meg az első háborúk is, és az akkori Deghyom jóval nagyobb és erősebb volt szemben álló szomszédjánál. Nixa akkori királya a huszonnégy katonájával és a fényistennővel szállt szembe a masszív sereggel... a nem túl kecsegtető kilátások ellenére is. 

A negyedik nap ostromán, miután az utolsó épület is ledőlt, az utolsó terv is kudarcba fulladt, a király úgy döntött, hogy a legősibb, legnyersebb erőt hívja segítségül: a Sötétséget. Még ha amazt egy másik világból kellett megszólítania. Elveszett minden reménye... és eme kétségbe esett helyzettől vezérelten egész egyszerűen fogta, és elvágta a fényistennő torkát. A testét és vérét pedig azonnal felajánlotta a Sötétségnek a segítségéért cserébe. Az istenség az ajánlatra meg is érkezett a másik világból, és azon nyomban támadásba is lendült. Az ősi nyers erő, a páni félelem, és a kegyetlenség nemcsak hogy elriasztotta a deghyomiakat, de meg is tizedelte őket. Nixa megmenekült.

Semifar feláldozásával azonban nem jutott el hozzájuk a nap fénye. A királynak és huszonnégy katonájának teljes sötétségben kellett újjáépíteniük a várost. Olajlámpásokat használtak, hogy láthassanak valamit is abban a 60 napban. 

Ez a büntetés viszont nem Semifáré, hanem a Sötétségé volt... ugyanis a másik világból származó istenség elítélte ezt az áldozatot, bármilyen nagyszabásúnak is ígérkezett. Nem is tartotta meg az istennőt. Elvitte messze északra, ahol úgy érezte, a hölgy igazán az elemében lehet. És ahogy gyengéden lefektette a hóba, fölé hajolt, és csókjával életet lehelt belé. Ekkor született először újjá a fényistennő...teljes pompájában...  meglehetősen kellemes környezetben. És mivel szépsége legendaszámba ment, a Sötétséget is rabul ejtette, aki felajánlotta neki, hogy elviszi ebből a hűtlen világból, mert többé nem akarta, hogy az istennőnek bántódása essék. De Semifar megbocsátó volt, és csak egy ember hibájából nemcsak hogy nem vádolta az egész világot, de nem is volt hajlandó elhagyni. Ezért a Sötétség megajándékozta őt az újjászületés képességével, és szolgálatait a rendelkezésre bocsátotta.

Az ezt követő király azóta saját királysággal ajándékozta meg a fény- és sárkányistennőt, valamint a Sötétségnek köszönetül azóta minden újholdkor fényáldozatot tartanak az udvarban: huszonnégy olajlámpával,  középen pedig az uralkodó által tartott gyertyával (napjainkban Felix és Shayla közösen tartják), amit körbevisznek az Öttornyú vár körül, majd elfújják a fényt. Azóta a Sötétség is megbocsátott a fővárosnak, és mivel a lámpás-megoldásos fényáldozattal Nixa tartja vele a kapcsolatot, így sok mindenben segített az ottaniaknak.