2011. március 31., csütörtök

az esküvő

Elérkezett a nagy nap. Shayla már a menyasszonyi ruhában- világoskék egybe részes, rajta fehér palást és fehér fátyol, valamit fehér rózsákból álló csokor. Jeng sólyomlord, Lady Nightmare a boszorkány pegazus valamit Jena Sera segítettek neki, most is a ruháját igazgatták.
-Úgy izgulok- a hercegnő csak úgy kapkodta a levegőt- nem is tudom, hogy ezután mi lesz. Nem törvénybe ütköző?
-Azzal, hogy Felix lelépett, és megvált régi életétől, azzal egyúttal megszegte a házasság szentségét- vágta rá lazán Jeng- úgyhogy nincs mitől tartani.
-És ha a deghyomiak nem fogadnak el?
-Ne aggódj- mosolygott Jena biztatóan- pont egy deghyomi volt az első, aki mellettetek szólalt fel. Úgyhogy nem kell tartanod tőlük már, egy percig se.
-És ha ott ájulok ez az oltár előtt? Lady Nightmare megfogta a hercegnő vállát:
-Nagy levegő.... és szedd össze magad. Shayla hevesen bólogatott:
-Igaz... kicsit túlreagálom- majd rájuk mosolygott- köszönöm, hogy itt vagytok velem. A boszorkány visszamosolygott:
-Ez a legkevesebb, felség.

Ezzel az érzéssel azonban nem volt egyedül a hercegnő. Tom Focus ugyanúgy be volt sózva. Épp elővette a régi, hagyományos, fekete palástot, és magára kanyarintotta. Ezután megnézte magát a tükörbe.
-Hogy áll?- kérdezte. Rajta kívül a szobában Zitana és Zorgon tartózkodtak. A testőr felemelte a hüvelykujját:
-Remekül, felség. A király feléjük fordult:
-A násznép?
-Már a helyükön.
-És a pap? A varázslónő halkan nevetett:
-Ő még mindig meglepetés, akárcsak a tanuk. De ne aggódj, pontosan ott lesznek. Személyesen közölték velem.
-Ez nekem nem elég- fakadt ki a király- magam is látni akarom őket, hogy megbizonyosodjak róla, hogy megbízhatók. Zitana odalépett hozzá, és a hátára tette a kezét:
-Figyelj rám- mondta nyugodt hangon- teljesen biztos, hogy időben itt lesznek. Azért nem mutatkoznak, mert ez a külön meglepetésük számotokra. Ez az esemény nekik is ugyanoly fontos, mint Shaylának vagy neked. Tom Focus sóhajtott, majd a varázslónőre nézett:
-És te? Biztos, hogy téged nem zavar? Mióta csak ismerlek, utálod Nixát... talán a legjobban minden deghyomi közül.
-Az idők változnak- mondta Zitana- és persze, mégiscsak az a legfontosabb szempont, hogy te boldog légy. Mégiscsak olyan vagy nekem, mint a fiam. Ha te boldog vagy, akkor én is. A király elmosolyodott, és megölelte a varázslónőt:
-Köszönök mindent.

A két város kötött, félig az erdőben, félig a kapuk közt már felsorakoztak a népek. Mindenki izgatottan várta a ceremóniát. Odakinn egy kisebb faoltárt állítottak. Tudatosan szervezték így az egész esküvőt, szimbolizálva, hogy a két fél egyenrangú. Deghyom ura hamarosan meg is jelent. Kissé meg is döbbent a tömeg látványától... nem igazán számított ekkora vendégseregre. Úgy látszik, többen voltak kíváncsiak rájuk, mint gondolta. Alig, hogy felocsúdott a döbbenetből, meglátta a menyasszonyt... és ismét földbe gyökerezett a lába. Shayla lassan megindult felé a szolidan csipkézett palásttal, fátyollal, kezei közt a fehér rózsás csokorral... olyan volt, mint egy angyal. A király csak úgy itta magába ezt a látványt... nem tudott betelni párja szépségével, mely ilyenkor is a nemes egyszerűségében pompázott. Ahogy Shayla odaért hozzá és belé karolt,  ő odasúgta neki:
-Csodásan nézel ki... A hercegnő belepirult, majd visszamosolygott:
-Kösz- majd egy kis szünettel hozzátette- nagyon izgulok. Focus visszasúgott:
-Megnyugtatlak, én is...

Ekkor megjelent mellettük egy-egy alak.... egy sejtelmesen sötét és egy vakítóan fehér. Sötétség és Semifar voltak azok... tanúként. Shaylának leesett az álla:
-Micsoda? Hogyhogy úrnőm? A fényistennő kedvesen visszamosolygott:
-Ez egy igazán különleges esemény, nemcsak itt a földön, de nálunk is, fenn az égben. Még nekünk megtiszteltetés, hogy a tanúitok lehetünk. A király is meglehetősen zavartan nézett Sötétségre:
-Uram... A Sötétség halkan, kissé ironikusan nevetett:
-Tudom, hogy az évszázadok során rengeteg kellemetlenséget okoztam a népednek. De úgy érzem, ezek után ez a legkevesebb, amivel kárpótolhatom Deghyomot. A király meghajtotta fejét:
-Megtisztelsz. Ahogy megindultak az oltár felé, Shayla fejét mégis átvillant a kérdés:
-De hogyha ti vagytok a tanuk... akkor ki a pap?

Ahogy odaértek, akkor válaszoltatott meg a kérdése is. Ugyanis az oltár mögül megjelent Bászt, a macskaistennő. Eléjük lépett, és elmosolyodott:
-Üdvözöllek titeket, gyermekeim. Ettől viszont nemcsak az ifjú pár, hanem a két birodalmat kitevő násznépnek is leesett az álla. Bászt halkan nevetett:
-Látom, a kívánt hatás nem maradt el. Akár kezdhetjük is a ceremóniát. Miután ezt kimondta, némi fáziskéséssel ugyan, de a zenészek belekezdtek a szertartás zenéjébe. Az istennő pedig teljesen hivatalosan le is vezette az esketést, mintha csak évek óta ezt csinálta volna. A szertartás tetőpontján egy különleges tőrrel megsebezte mindkét fél csuklóját, amiket aztán egy vérvörös sállal összekötött.
-Tom Focus, Deghyom ura, a felvirágoztató... akarod-e hitvesedül Shayla Constructort, Nixa úrnőjét, a fenntartót? A király mélyen a hercegnő szemeibe nézett, elmosolyodott, és halkan válaszolt:
-Akarom. Bászt a menyasszony felé fordult:
-Shayla Constructor, Nixa úrnője, a fenntartó... akarod-e férjedül Tom Focust, Deghyom urát, a felvirágoztatót? A hercegnő csillogó szemekkel nézett a királyra, és széles mosollyal válaszolt:
-Akarom. A macskaistennő leírt a vörös sál körül egy kört a bal kezével:
-Frigyetekkel ezennel két birodalom frigye is megköttetett. Az ősi ellenségek, Nixa és Deghyom is életre szóló társakká váltak. Ti ketten, bizonyítván, hogy szerelmetek mily erős, a mai nappal történelmet írtatok, mind Nixa, mind Deghyom, mind az istenek világában. Lassan letekerte kezükről a sálat, majd kimondta a bűvös szavakat:
-Ezennel házastársakká nyilvánítalak titeket. Csókold meg a menyasszonyt!

Focus nem is habozott. Azonnal megcsókolta újdonsült feleségét. A két birodalom ujjongott, tapsolt. Még Sötétség és Semifar is. A páros nem is állt le egykönnyen. Életük talán legszebb pillanata volt: frissen házasokká nyilvánítva a macskaistennő által, egymás karjaiban, szerelmüket csókkal pecsételve... és szeretett népeik ovációjának közepette. Egyszerűen tökéletes...

Amint megtört a csók, a király azonnal a karjaiba kapta Shaylát, aki integetett a vendégseregnek. Amabból ismét tapsvihar és ujjongás tört ki. Ez valóban egy hetedhét országra- és egy fél világra szóló esküvő volt...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése